I Danish Hub for Cybersecurity har vi en vision om at:

 

  • Danske virksomheder sættes i stand til at beskytte sig selv mod cybertrusler. Cyberforsvaret skal være så effektivt, at danske virksomheder ligger helt i top sammenlignet med OECD- lande og dermed opfattes af samarbejdspartnere som attraktive.

  • Viden, forskning og udvikling om cybersikkerhed fra universiteter, erhvervsakademier og GTS'er sammenstilles og koordineres fro at skabe overblik og sammenhæng, således  at anvendelse af ressourcerne til forskning og udvikling optimeres og eksterne interessenter får en en enkel portal/indgang til det danske cybersecurity-miljø

  • Danmark skal fremstå som et foregangsland for eksisterende såvel som nye virksomheder, der arbejder med Cybersikkerhed enten som hovedprodukt eller som en del af et produkt.