Om os

Danish Hub for Cybersecurity er foreløbigt et fireårigt initiativ støttet af Industriens Fond. Vores fælles mål er at løfte Danmark til et internationalt anerkendt land for sikre cyberløsninger.  

 

Vores digitale tidsalder giver danske virksomheder nye muligheder, men det fører også teknologiske udfordringer med sig og cyberstruslen mod danske virksomheder har aldrig været større. Der er derfor behov for at samle indsatsen mod cyberangreb og styrke cybersikkerheden i dansk erhvervsliv med særligt fokus på SMVer. Det er her, Danish Hub for Cybersecurity kommer ind i billedet. Cyberhubben er et nationalt initiativ og en koordinerende enhed, der skal fungere som knudepunkt inden for cybersikkerhed.

Hubben skal samle de mange gode tiltag som findes rundt omkring i landet og understøtte samarbejdet, så vi får delt erfaringer og skabt synergier på tværs af aktører på området. Vi skal etablere et økosystem, der bidrager til udviklingen af innovative cyberløsninger og sikrer kompetenceløft i virksomhederne. Således bygger vi bro i det danske cybermiljø og bro til det internationale cybermiljø. 

Cyberhubben består af et Repræsentantskab, en Bestyrelse, et Advisory board og et Sekretariat. Repræsentantskab og bestyrelse repræsenterer cyberhubbens partnere. Advisory board er repræsentanter fra industrien, mens sekretariatet skal facilitere samarbejde og være drivkraft for initiativer, der både kan komme fra partnere og sekretariatet selv.

 

Hubbens formål:

 

  • At sikre relevante kompetencer i de virksomheder der har behov for dem
  • At styrke innovation i anvendelse af eksisterende teknologiske løsninger
  • At introducere nye teknologier og uddanne teknologiske eksperter for at sikre mod fremtidens trusler
  • At skabe national koordinering af internationale tendenser og forskning på området
  • At skabe og bringe den nyeste viden om cybersikkerhed i anvendelse især i relation til processer og implementering